Nieuws

X-mas Carols in De Hof

Xmas Carols in De Hof


In de zomer van 2018 hadden de rododendrons het dermate moeilijk, dat ze alsnog na de zomer van 2019 gesnoeid en ingekort moesten worden.

De tuinploeg werd voor deze omvangrijke klus versterkt met de inzet van wethouder Arno Scheepers die bewees ook uitvoerend zijn mannetje te staan.


2018

21 JAAR  –  STICHTING ‘DE HOF’

226 JAAR –  ‘GEDENKT TE STERVEN’

Toonkunstkoor zong op de Hof


Workshop fotografie door Sony op de Hof

In de meimaand vond onder leiding van Sony Imaging Ambassador Marco ter Beek een workshop fotografie plaats in De Hof.


4 Mei herdenking in De Hof

Klik op het artikel voor een grotere leesbare versie. (bron: Gooi en Eemlander)


 

225 jaar ‘Gedenkt te sterven’

2017 is het jaar waarin de oude buitenbegraafplaats ‘Gedenkt te sterven’ 225 jaar bestaat.
Aangelegd als een der vroegste begraafplaatsen in Nederland is het opmerkelijk hoeveel van de oorspronkelijke begraafplaats door de eeuwen heen behouden bleef.
Nog steeds zijn er de inmiddels zorgvuldig gerestaureerde muren zoals ze in 1792 en bij de daarop volgende uitbreiding van 1813 rondom de begraafplaats opgemetseld werden. Opvallend daarbij zijn de verschillende vormen van de steunberen.  Het oude padenpatroon is behouden, de paden met beukenbomen welke een kleine twee eeuwen geleden bij de firma Copijn (!) aangekocht werden.
Inmiddels is deze voormalige begraafplaats gemeentelijk monument, terwijl het zich nu als stadstuin ‘De Hof’ presenteert, een plek waar het heden ten dagen goed toeven is.

Plaquette
Het bestuur van stichting ‘De Hof’ heeft vanwege het 225-jarigbestaan van ‘Gedenkt te sterven’ de dichter Robert Grijsen verzocht hiervoor een gedicht te maken.  Een plaquette met het gedicht siert inmiddels een der zuilen. Op feestelijke wijze werd de plaquette door burgemeester Broertjes onthuld waarbij Robert Grijsen het gedicht voor droeg. Leden van het Goois Vrouwenkoor  zorgden daarbij voor een passende muzikale omlijsting.

  GEDENKT TE STERVEN

 

Ontdek vandaag of morgen de verborgen
begraafplaats. Ga door het hek naar binnen.

Laat de stadsgeluiden voor wat ze zijn. Zeg
zachtjes: het is rustig hier – en het is rustig.

Dwaal rond, zie de zerken links en rechts,
de kleine monumenten, de dodenlantaarn.

Voel hoe eeuwen samensmelten tot een
onbestemde tijd. Sta stil tussen de beuken,

de machtige wachters die zo veel hebben
meegemaakt, die zo vertrouwd zijn met

verdriet om wat is kwijtgeraakt. Bedenk
dat je sterfelijk bent, dat je ooit moet gaan.

Ooit, later, maar nu nog niet. Loop langzaam
over het pad, naar het hek waar je begon.

Leg je hand op de oude koele muur, zeg
zachtjes dat je terugkomt, en verlaat deze

plek, deze tuin van iedereen. Vervolg je weg.
Word weer deel van de stad. Leef.

Robert Grijsen

1792   –   2017


Kamerkoor ‘Revoce’ in De Hof

Kamerkoor Revoce verzorgde een prachtige avond rond gedichten en
liederen over afscheid passend bij het 225-jarig bestaan van ‘Gedenkt te
Sterven’.


Toonkunstkoor Hilversum in De Hof

Toonkunstkoor Hilversum vierde op 5 juli haar seizoen-afsluiting in de Hof
met een prachtig programma rond  Liebeslieder van Brahms onder leiding van
Nico Philipp Hovius. Het werd een avond vol dramatische romantiek met na
afloop een gezellig samenzijn.


Het Goois Vrouwenkoor in De Hof

Het optreden van het Goois Vrouwenkoor werd een hoogtepunt rond de viering
van het 225-jarig bestaan van de historische begraafplaats  ‘Gedenkt te
Sterven’ in De Hof.
Het optreden werd ingeluid door Robert Grijsen die het door hem geschreven
gedicht ‘Gedenkt te Sterven’ kwam voordragen. De ademloze stilte rond het
gedicht werd zacht hummend door het koor overgenomen.
Ruim 125 Gooise zangeressen onder leiding van Martina Tobin wisten
vervolgens met hun optreden in De Hof weer een fantastisch muzikaal feest te
bouwen wat afgeslopen werd met een high tea voor de honderden
belangstellenden.


FINALE GEDICHTENWEDSTRIJD

Onder grote belangstelling heeft de Finale en bijbehorende prijsuitreiking plaats gevonden van de dichtwedstrijd welke in het kader van 225 jaar ‘Gedenkt te sterven’ in De Hof georganiseerd werd.

Weliswaar werd i.v.m. de weersomstandigheden van de open lucht in De Hof uitgeweken naar de recent gerestaureerde aula van de Bosdrift, maar ook deze begraafplaats uit de late 19e eeuw met al haar kenmerken van de Romantische periode vormde een prachtig decor!

Uit meer dan honderd gedichten van leerlingen van de middelbare scholen heeft de 5-koppige  jury onder leiding van Harrie Geelen allereerst negentien gedichten genomineerd. Tijdens de prijsuitreiking werden elf gedichten door Mieke van Zonneveld voorgedragen, waarna door de jury de prijswinnaars bekend gemaakt werden.

De winnaar Elke Schokking (gemeentelijk gymnasium) werd overladen met dichtbundels. Eenzelfde bescheidener lot ondergingen de winnaars van de tweede en derde prijs, respectievelijk Esmée Huis in ’t Veld en Maayke Westhof (beiden A. Roland Holst College).  Ook alle overige genomineerden kregen ieder enkele bundels overhandigd.  Daarnaast hebben een aantal Hilversumse culturele instellingen vrijkaartjes e.d. ter beschikking gesteld.

v.l.n.r. Guus Marinus, Mieke van Zonneveld, Maayke Westhof, Harrie Geelen
Elke Schokking, Eric van der want, Esmée Huis in ‘t Veld

Lees hier de gedichten van de drie prijswinnaars.

Onze grote dank gaat uit naar de ondersteuners van deze gedichtenwedstrijd. Allereerst naar Mieke van Zonneveld die elf genomineerde gedichten voordroeg. Leuk om te weten dat recent haar eerste dichtbundel ‘Leger’ uitkwam. Veel werk werd verzet door de jury bestaande uit Imme Dros, Detlev van Heest, Wim Lindeboom, wethouder onderwijs Eric van der Want onder de bezielende leiding van Harrie Geelen.

De dichtbundels welke de winnaars ontvingen werden ter beschikking gesteld door een aantal uitgevers, welke wij ook hier graag willen noemen en bedanken: Jaap Blansjaar; De Hof van Jan; Van Oorschot; Turing Foundation; Atlas Contact; Podium; Nijgh & van Ditmar; Querido; Arbeiderspers; De Contrabas; Meulenhoff. Als Hilversumse organisaties danken wij Museum Hilversum; Libris Voorhoeve; Apotheek Heemskerck Duker, natuurwinkel Goody Food  en Beeld en Geluid voor hun bijdrage aan de prijzen voor de genomineerden.


TUINPLOEG

Waar mogelijk wordt een deel van het onderhoud van De Hof uitgevoerd door een groep enthousiaste vrijwilligers. Zin om eens mee te doen? Gewoon even aanmelden via ‘contact’.


RESTAURATIE MUREN

In 2016 vond een uitgebreide restauratie van vrijwel de gehele muur in De Hof plaats. Met betrekking tot de rollaag werden voegen stuk voor stuk pneumatisch uitgebeiteld om vervolgens opnieuw gevoegd te worden. Scheuren in de muren werden gerepareerd en waar nodig via het inbrengen van wokkelstaven versterkt.  Een goede rollaag garandeert voor vele jaren het voorkomen van regen en vorstschade aan de muren. Deze restauratie van een kleine 15.000 euro kon gerealiseerd worden door een eigen spaarzaam beleid, naast  financiële ondersteuning van zowel de stichting ‘Hilversum, Pas Op!’ als het Coöperatiefonds van de Rabobank. Ook hier spreken we graag nogmaals onze dank jegens hen uit.

 

Share